Subete wa mechakucha.

Sonme ga shite vem.

Nele, shisha no balsa gue mono no ji a partir antana terra vida ga mortos. Ney e tarifa shiharawa reru ser pago, antan ga tempo que genkan kuchi entrada para made ni, anata ga melhor kuso sore feito ita. Se antana sa rete desperinai, anata wa sozidearu.

O no tsugi no sonme wa, hanarete para longe. Balsa wa, anata ga carrga hisu ney shinakattashi, aishite inai percisa ama. A verdade da beira wa anata ga, sono-mar e que ni tobu koto pode vaor vida ya tenko ni pelas sa nuven rete tempro e flutuar fujo shi, desperofu ney seiksoken fora para e kotodearu.

Anata ga voltar, anata wa minogashite ita perdeu anata ga kimasen.

Shitsumotao wa uma caiza preta, e garasu de aco. Watashi wa como caiza de nodarou ka.

Antana ga coisas demo, kansen di himitsu mesmo quando no, completamenta secreta koto ga dekir koto wa, koto de anata ga espalhado em todo hairu ni imediaketto nir hirogeta. Uchi toki y fora frita-se, nandida mono tonouw ourta coisa. Soshite com esta selo, esta shiru, esta saigo no miru — anata wa vida matamata. Vida Aratameta.

Vem, sai shiko shite novasai. Wareware ga vamos no balsa ni sobre mimashou.

Sore wa setido que hatsunetsu ney shireporta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s